Jiné archiválie

Jiné dochované archiválie týkající se Brunky.

  • 1909 dopis živnostenského společenstva
  • 1938 žádost
  • 1941 žádost
  • Komín - Pelhřimov Archiv st (Brunka) 80
  • Korespondence - Pelhřimov Archiv
  • Korespondence výuční list - Pelhřimov Archiv
  • 1824 Brunecký mlýn