Outsourcing zaměstnanců

Vedle pronájmu prostor vám můžeme i krátkodobě pronajmout i zaučený personál bez nutnosti vést agendu okolo zaměstnanců.

Výhodou využití outsorcingu zaměstnanců je mít zaškolený personál v době, kdy jej potřebujete, bez zatížení vlastní administrativou (mzdová agenda, školení, pracovní pomůcky, výpadky v době dovolených a nemocí atd.)