Humpolec - nejlepší město v ČR

MĚSTO PRO BYZNYS je největší srovnávací výzkum organizovaný časopisem EKONOM a Českou hospodářskou komorou. Vítěz je vybírán na základě 50 hodnocených kritérií, z celkového počtu 205 měst s rozšířenou působností na 22 městských částí města Prahy. Do soutěže jednotlivá města nepřihlašují, ale jsou do vyhodnocení zařazena automaticky.

Humpolec je trojnásobným vítězem této soutěže (2008, 2013 a 2015).

Cíl výzkumu. Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele ale i veřejnost a je sestaven unikátní žebříček nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem v ČR. V rámci výzkumu se shrnují všechny důležité informace a statistická data, která rozvíjí důstojnou diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Podstatou výzkumu je komplexnost a ojedinělost průzkumu. Město pro byznys zahrnuje všechny oblasti, které mají pro podnikatele a firmy strategický význam.

www.mestoprobyznys.cz

Kritéria hodnocení na základě 50 kritérií:

• podíl podnikatelů • počet firem • podíl malých a středních firem v místním podnikatelském prostředí • vývoj počtu ekonomických subjektů • cena za odvoz odpadu • cena vodného a stočného • kupní síla spotřebitelů • konkurence v regionu • rozsah a kvalita sítě dodavatelů/poskytovatelů služeb • stabilita krajiny • znečištění ovzduší • počet lékařů • vzdálenost k dálnici či k rychlostní komunikaci • cena stavebních pozemků • cena bytů • dostupnost pozemků a prostorů pro podnikání • dopravní dostupnost • nezaměstnanost • věk nezaměstnaných • dlouhodobá nezaměstnanost • konkurence na pracovním trhu • průměrný měsíční plat • změna počtu obyvatel • počet učňů a středoškolských studentů odborného vzdělávání • dostupnost pracovní síly • úspěšnost získávaní dotací• kapitálové výdaje • likvidita • hospodaření radnice • dluhová služba / běžné příjmy • podpora webových stránek • test elektronické komunikace • služby městského informačního centra • poplatek za rekreační pobyt v penzionu • daň z nemovitostí pro podnikatele • spokojenost s přístupem radnice • vstřícnost a ochota úředníků • odborná kompetence úředníků • rychlost vyřizování agendy • přehlednost webových stránek úřadu • rozšířenost korupčního prostředí •

  • Město pro byznys
  • Hospodářská komora
  • Ekonom